flag eu magyar csill      aceslogo rgb transparent    hatartalan     okoisk2x       logo transparent       

uszt logo3          tehetsegpont logo1     szechenyi 2020 logo fekvo color gradient CMYK

 Üdvözöljük a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola honlapján

 

 

Tisztelt Szülők!


A februári ebédbefizetési időpontok:

2020. február 5. 7:00-16:30
2020. február 10. 7:00-16:15


3 hasabos beiskolázási kiadvány 201901 page 0013 hasabos beiskolázási kiadvány 201902 page 001


halloween2019

 


MEGHÍVÓ november óvodásoknak


Tisztelt Szülők!

Intézményünk tanévnyitója és első tanítási napja 2019. szeptember 2-án (hétfő), reggel 8 órakor kerül megrendezésre.

Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben. (Fehér ing, fekete nadrág.) A diákok hozzák magukkal a bizonyítványaikat valamint a táskájukat, mivel a tankönyvosztás is ezen a napon valósul meg.


LEENDŐ ELSŐSÖK TÁBORA


Ismerkedés az iskolával leendő 1. osztályos tanulóink számára:
2019. augusztus 29. (csütörtök)
9:00-12:00


Tisztelt Szülők!

Intézményünk javítóvizsgáit 2019. augusztus 28-án (szerda) 8:00-kor tartjuk.
Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben. (Fehér ing, fekete nadrág.)
A gyermekek hozzák magukkal a bizonyítványt is.

A javítóvizsgákra történő szaktanári felkészítések időpontjai:
2019. augusztus 26. (hétfő) 9-12 óra
2019. augusztus 27. (kedd) 9-12 óra


Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. július hónaptól intézményünk ügyfélfogadási napjai a következők:

2019. 07. 10. (szerda) 9-13 óra
2019. 07. 24. (szerda) 9-13 óra
2019. 08. 07. (szerda) 9-13 óra
2019. 08. 21. (szerda) 9-13 óra


Tisztelt Szülők!

 

Intézményünk ballagási ünnepsége 2019. 06. 14-én 17 órától kerül megtartásra.

A tanévzáró ünnepség időpontja pedig 2019. 06. 24. (hétfő) 17 óra.

 


A 2019. április 16-án intézményünkben megrendezett "A nyelv egy szépen szóló muzsika" megyei helyesírási és nyelvhelyességi verseny, valamint 2019. április 17-én megrendezett Német nyelvi akadályverseny eredményei megtekinthetők ITT.


Tájékoztató a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00

 • 2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00

A beiratkozás helyszíne: a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelye: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9. (Iskolai könyvtár)

A beiratkozás módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

 

  1. törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben.

 

 1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

 

Elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — a regisztráció után - indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

 

Ha a szülő már rendelkezik hozzáféréssel a KRÉTA e-Ügyintézéshez (pl. nagyobb gyereke már iskolánk diákja), akkor az a jelszó használandó az elsős beiratkozáshoz is.

Ha a leendő elsős diák szülőjének nincs hozzáférése az iskolai KRÉTA e- Ügyintézéshez, akkor a https: //eugyintezes.e-kreta.hu/ kezdőlap felületen a regisztrációt követően ideiglenes hozzáférést kell igényelnie.

 

Az e-Ügyintézés felületén a szülő tölti ki a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetők, és aláírás után a másolatok feltölthetők vagy a beiratkozáskor személyesen leadhatók.

 

A beiratkozás napján az iskolát kezdő gyermekek szüleinek - függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választják - meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 • óvodai szakvélemény

 • szakértői bizottság szakértői véleménye

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek.

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a szülőnek - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatait, illetve e-Ügyintézés folyamata esetén az igazolványok alapján ellenőrzik a beküldött adatok helyességét.

Az intézményvezető meghozza a tanuló felvételével kapcsolatos döntését, melyet 2019. április 30-ig az intézmény írásban küld meg a szülő számára.

 

További fontos tudnivalók:

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.Š (2) és (3) bekezdése alapján 15 napon belül érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be jogorvoslatra irányuló kérelmet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 EMMI rendelet 22. (1) bekezdés alapján.

A kérelmet az intézménynél kell benyújtani. Az intézményvezető a beérkezett kérelmet a fenntartóhoz továbbítja döntésre.

 


FSJS


Kedves Látogató!


Szeretettel köszöntjük megújult honlapunkon! Iskolánk fennállásának közel száz éve alatt sok változás történt. Egy dolog azonban mindig változatlan maradt: a gyerekek és a pedagógusok jó együttműködése.

Karácsony Sándor gondolata hatja át mindennapi tevékenységünket:
„…örömünk, boldogságunk, jólétünk forrása a másik ember. Csak ketten alkotunk egyet, mert az egyik minden vonatkozásban függ a másiktól. Ebben benne foglaltatik, hogy a diák is ember, mindegyik egy másik ember, akihez a pedagógusnak úgy kell viszonyulnia, hogy megértsék, kiegészítsék egymást.”
 

Célunk, hogy tanulóinkat olyan barátságos és ingergazdag környezet fogadja, ahol jól érzik magukat, ahová örömmel járnak, ahová akár évek múlva is visszatérnek. Szeretnénk, ha diákjaink olyan alapkészségekkel és tudással rendelkeznének, amelyek hasznosak a mindennapi életükben, amelyeknek a segítségével önálló, határozott és talpraesett felnőttekké válhatnak.
E célokat szolgálják emelt szintű képzéseink, tanórákon alkalmazott módszereink és délutáni foglalkozásaink sokfélesége.


Mindenkit biztatunk arra, hogy tegyen egy felfedezőutat honlapunkon, ismerje meg mindennapjainkat, munkánkat, eredményeinket!
                                               


Jó barangolást kíván:
                            a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola nevelőtestülete