Legújabb híreink

 

 

Tájékoztató a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00

 • 2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00

A beiratkozás helyszíne: a tanuló felvételével kapcsolatos döntést hozó általános iskola székhelye: 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9. (Iskolai könyvtár)

A beiratkozás módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

 1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

  1. törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben.

 1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

Elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — a regisztráció után - indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.

Ha a szülő már rendelkezik hozzáféréssel a KRÉTA e-Ügyintézéshez (pl. nagyobb gyereke már iskolánk diákja), akkor az a jelszó használandó az elsős beiratkozáshoz is.

Ha a leendő elsős diák szülőjének nincs hozzáférése az iskolai KRÉTA e- Ügyintézéshez, akkor a https: //eugyintezes.e-kreta.hu/ kezdőlap felületen a regisztrációt követően ideiglenes hozzáférést kell igényelnie.

Az e-Ügyintézés felületén a szülő tölti ki a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat) a rendszerből letölthetők, és aláírás után a másolatok feltölthetők vagy a beiratkozáskor személyesen leadhatók.

A beiratkozás napján az iskolát kezdő gyermekek szüleinek - függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választják - meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 • óvodai szakvélemény

 • szakértői bizottság szakértői véleménye

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

A beiratkozáskor az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a szülőnek - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatait, illetve e-Ügyintézés folyamata esetén az igazolványok alapján ellenőrzik a beküldött adatok helyességét.

Az intézményvezető meghozza a tanuló felvételével kapcsolatos döntését, melyet 2019. április 30-ig az intézmény írásban küld meg a szülő számára.

További fontos tudnivalók:

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.Š (2) és (3) bekezdése alapján 15 napon belül érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be jogorvoslatra irányuló kérelmet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31 EMMI rendelet 22. (1) bekezdés alapján.

A kérelmet az intézménynél kell benyújtani. Az intézményvezető a beérkezett kérelmet a fenntartóhoz továbbítja döntésre.


hogyantanuljgyorsabban


Tisztelt Szülők!

Az etika, hit -és erkölcstan oktatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken letölthető PDF formátumban.

 


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Öneket, hogy az első évfolyamos tanulók 2019/2020-as tanévre történő beiratkozásának időpontja 2019. április 11-12.


Tisztelt Szülők!

 

2019. március 06-án, szerdán 16.00 órától intézményünk ebédlőjében hitoktatóink a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan tájékoztatót tartanak a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó jogszabály alapján.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


hivogataziskolaa

 


 

A 2018/2019-es tanév őszi szünetének munkanapjain tartandó összevont ügyeletéhez szükséges igénylőlap letölthetől az alábbi linken:

 


 

Az iskolabusszal való közekedéshez szükséges kérelem PDF fájlként letölthető.