Közlemények, aktualitások

 

2017. évre vonatkozó közlemények

 

2017. január 3-án, kedden B heti órarenddel kezdődik a tanítás.


 

uj Tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról: ITT olvasható!

  • 2016.01.13-án, szerdán a leendő elsős szülők és gyermekek részére Nyílt napot tartunk.
    Mindenkit szeretettel várun 7:45-től az iskolában.

  • 2016.01.26., kedd tanítás nélküli munkanap. Az intézményi félévi értekezlet időpontja.

  • 2016.01.29. péntek, a félévi értesítők kiosztása.


2015 évre vonatkozó közlemények

Iskolakóstolgató foglalkozások - a leendő iskolások és szüleik iskolával való ismerkedési lehetősége

Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és szüleit a foglalkozásokon.

Az iskoláról szóló általános tájékoztató letölthető .pdf és .jpg - 1.oldal, 2.oldal - formátumban.A normatív kedvezmények igénybevételéről

A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár Tájékoztatója a
  • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez: tájékoztató
  • a tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybevételéhez: tájékoztató

Pót ebédfizetés
2015. szeptember 7. és 8. (kedd és szerda) 7:00 - 17:00-ig

Tanévnyitó
2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra, az első tanítási nap

Tankönyvosztás
2015. szeptember 1.

Pótvizsga
2015. augusztus 26. (szerda) 8 óra


Ebédfizetés
2015. augusztus 26. (szerda) 7 - 15:30-ig
A tankönyv befizetési csekkeket az ebédfizetés ideje alatt is át lehet
venni, illetve a tankönyvosztáskor a tankönyvekkel együtt. Befizetési
határidő: szeptember 15.

Tankönyvosztással kapcsolatos tudnivalók
A tankönyvekkel egyidejűleg egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet kapnak a
gyerekek, melynek egy példányát aláírva vissza kell küldeni szeptember 2-án,
amennyiben a számlán szereplő könyvek megegyeznek a megkapottakkal. Az ingyenes
tanulóknak a tankönyvosztás időpontjában igazolniuk kell az ingyenességre
jogosultságot. Kivéve az 1-3. évfolyamosoknak, mert nekik az állam által alanyi jogon
ingyen jár a tankönyv.
Nyári Ügyelet
(ÜGYFÉLFOGADÁS, ÜGYINTÉZÉS)
Nyári ügyelet intézményi telefonszám: 52/412-544
Nyári ügyelet időpontja csütörtök 8-16 ig) Nyári ügyeletet végző felelős személy neve
2015. július 09. Stébel Imréné
2015. július 16. Vargáné Csontos Zsuzsanna
2015. július 23. Dr. Czifra Ildikó
2015. július 30. Stébel Imréné
2015. augusztus  06. Dr. Czifra Ildikó
2015. augusztus  13. Urbán AntalnéHULLADÉKGYŰJTÉS
Tisztelt Szülők!   Kedves Gyerekek!

Április 24-én (pénteken), 730 - 1600 között ismét megrendezzük a szokásos hulladékgyűjtést ( az DHK Nonprofit Kft. felhívására)
Kérjük, hogy gyűjtésükkel támogassák akciónkat!
Gyűjtünk: hullámpapírt, vegyes papírt /lehetőleg összekötözve, lemérve/
Sajnos NEM GYŰJTHETÜNK: PET-palackot!

Köszönjük segítségüket!
a Diákönkormányzat


Tisztelt Szülők!
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Helye: Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola, 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.   Főépület, 1. emelet, könyvtár.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (amennyiben a jelentkezési laphoz nem csatolta be a szülő)
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
-óvodai szakvélemény,
--nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
--sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (melléklet)
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2015/2016. tanévben a szülő a gyermeke számára
- valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy
- az iskola által szervezett erkölcstan oktatást igényli.
Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot (mellékelve), az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez.

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor!Tisztelt Szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
a beiskolázási JELENTKEZÉSI LAP és a TÁJÉKOZTATÓ letölthető oldalunkról.
A LEADÁSI HATÁRIDŐ 2015 FEBRUÁR KÖZEPE!
TÁJÉKOZTATÓ ANYAG A SZÜLŐKNEK
KÖRZETEKKEL KAPCSOLATOS MAGYARÁZAT
AZ INTÉZMÉNY KÖRZETE - UTCÁK ÉS HÁZSZÁMOK SZERINT


2015. január 10. szombati nap
Tisztelt Szülők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
2015.01.10. szombat tanítás nélküli munkanap.
Iskolai étkezés és tanítás nem lesz!


Idősek napja alkalmából tartott műsor
Tisztelt Nagyszülők, Szülők, érdeklődők!

2014. okt. 16 - án 15 órakor a Debreceni Karácsony
Sándor Általános Iskola ebédlőjében (4034 Debrecen,
Komáromi Csipkés György tér 9.) az idősek napja
alkalmából iskolánk tanulói műsorral köszöntik a
jelenlévőket.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Iskolakóstolgató foglalkozások - a leendő iskolások és szüleik iskolával való ismerkedési lehetősége

Szeretettel várunk minden nagycsoportos óvodást és szüleit a foglalkozásokon.

2014.okt.6. : Az iskola bemutatása a szülőknek és gyerekeknek
További időpontok 11.10. / 12.01. / 01.12. / 02.09. / 03.09. / 04.13. / 05.04.
A részletes program letölthető.
Hívogat az iskola - nyílt lap
Programok óvodásoknak
Tájékoztató a szülőknek - Óvodások jelentkezési lapja
Az iskoláról szóló általános tájékoztató

Az iskolai bejáratok használati rendje

Tisztelt Szülők!
Az iskolai bejáratok nyitvatartási rendje 2014 09. 15-től a következők szerint változik:
A Faraktár utcai személyi bejárót reggel 8:00 óráig tartjuk nyitva.
A Hét vezér utcai személybejáró 8:00-óráig ZÁRVA lesz.

Napközben az óraközi szüneteket kivéve a bejáratok nyitva vannak a csengetési rendnek megfelelően:
8:00-8:45 / 9:00-9:45 / 10:00-10:45 / 11:00-11:45 /
11:55-12:40 / 12:50-13:35 / 13:45-14:30 /
14:35-15:20 / 15:20-16:00