A 2018/2019. tanév helyi rendje

Az emberi erőforrások minisztere minden évben rendeletben határozza meg a következő tanév rendjét.

A  2018/2019tanév rendjéről szóló13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint  a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítás nélküli munkanapok időpontját és felhasználását az iskola nevelőtestülete az alábbiak szerint határozza meg:

2018. október 26. Külső helyszínen megvalósuló szakmai továbbképzés a nevelőtestület részére
2018. november 09. Pályaorientációs nap
2019. április 16. „A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesírási és nyelvhelyességi verseny
2019. április 17. Megyei német nyelvi akadályverseny
2019. május 29. Osztálykirándulások
2019. június 12. DÖK - nap

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).