Tehetséggondozás

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.


Kristine Barnett

 


Intézményünkben kiemelten fontos szerepet kap a tanulókban rejlő képességek feltárása, kibontakoztatása hatékony pedagógiai módszerekkel. Tesszük ezt a tanítási órákon differenciált fejlesztéssel, tanórákon kívül pedig szakkörök, kompetencia órák keretében.


Iskolánk tagja a Tehetségpontok országos hálózatának, s 2011-ben és 2018-ban megkapta a „kiválóan akkreditált Tehetségpont” címet. A DMJV Tehetséggondozó Programba beválogatott tehetségígéretek fejlesztését a következő területeken végezzük:

  • anyanyelv
  • matematika
  • idegen nyelv
  • természetismeret
  • tanulásmódszertan
  • zene-, és táncművészet
  • képzőművészet

 

Diákjaink iskolai, városi, megyei, regionális és országos versenyekre való felkészítését lelkes pedagógusgárda támogatja. Ezeken a versenyeken nagyon szép eredményeink vannak.


Idegen nyelvi szakköreink (angol, német), sportfoglalkozásaink, néptánc szakköreink nagyon népszerűek tanulóink körében. A tanulásmódszertan szakkör keretében fejlesztjük a tanuláshoz szükséges képességeket, valamint hatékony tanulási technikákat sajátíthatnak el a gyermekek.


Tehetséges diákjaink iskolánk hagyományos rendezvényein, ünnepségein; kulturális és művészeti területen is bemutatkozási lehetőséget kapnak.