angol nemet zaszlo       Idegen nyelv (angol, német) emelt szint

Iskolánkban az angol és a német nyelv tanítása csoportbontásban zajlik. Tanulóink játékos formában már első osztálytól kezdve lehetőséget kapnak az idegen nyelvvel való ismerkedésre.
Felső tagozaton az egyik osztály emelt szinten (heti 5 órában) tanulja a választott nyelvet. Tanítványainkat junior nyelvvizsgára is felkészítjük, ahol sikeresen szerepelnek. A nyelvtanulás iránt különösen érdeklődő gyerekek második idegen nyelvet tanulhatnak.