Tisztelt Szülők!

 

A 2020/2021-as tanév taneszközjegyzékei letölthetők PDF formátumban.


Tisztelt Szülők!

A leendő elsősök beiskolázásához kapcsolódóan az alábbi formanyomtatvány használatával kérhetnek jogorvoslatot a felvételi döntésről.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelem benyújtásának módja lehet:

 • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mail címére)
 • postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve)
 • személyesen KIZÁRÓLAG az intézménnyel előzetesen egyeztetett időpontban.


Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályosok taneszközjegyzéke letölthető PDF formátumban.


Tájékoztató levél szülőknek


ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEK A DTK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN A DEBRECENI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HIVATKOZÁSÁBAN


Kedves Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182.§ 7.bek. alapján ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az intézményvezetővel.


Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan első osztályos lesz! Az iskolaválasztás nehéz feladatát szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy röviden bemutatjuk intézményünket.

Tudjuk azt, hogy minden gyermek szeretni való valamiért, és szeretné, ha szeretnék. A gyermek alapvetően jó szándékú, nyitott, kíváncsi, a tudást, az ismereteket szomjazó, s valamiben tehetséges. Ennek a tehetségnek a felfedezésére és fejlesztésére ösztönzően kell hatnia a családon kívül az iskola légkörének is. A tehetséggondozás a legjobb hatásfokú befektetés.Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy felfedezzük diákjaink bármely tehetségterületen való erősségét, támogassuk, megvalósítsuk annak fejlesztését.

Intézményünkben 11 osztályban folyik az oktatás; 9 napközis csoportban segítjük a tanulók másnapi felkészülését.

Az iskola saját könyvtárral,  számítógépekkel, laptopokkal, netbookokkal, interaktív panelekkel; idegen nyelvi termekkel, tornateremmel,  tornaszobával, sportudvarral rendelkezik.
A szülőkkel közös törekvésünk az otthonos, barátságos, természetközeli környezet kialakítása.

Iskolánk tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. A Komáromi Csipkés György tér 9. alatt, a Faraktár és a Hétvezér utca kereszteződésében található. Az intézmény közelében állnak meg a 41, 41Y, 25, 25Y, 45, 11 jelzésű autóbuszok. Az iskola mellett óvoda és bölcsőde található. Iskolánkban parkolási lehetőség van. Iskolabusz közlekedik Haláp és Debrecen között.

Céljainkat  iskolánk névadójának szavaival így fogalmazhatjuk meg:

„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”
                                               
Arra törekszünk, hogy a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában a diákok alapészségeit megszilárdítsuk: jól megtanuljanak írni, olvasni, számolni, beszélni, kommunikálni, és ezeket az ismereteket eszközként használni.

Legyen egészséges életvitelük, jövőképük, erkölcsi tartásuk, alkalmazkodó képességük. Ezért fontosnak tartjuk a magyar értékek megőrzését és továbbvitelét.

Kiemelten kezeljük az esélyegyenlőség megvalósulását, a képességek szerinti differenciálást, a tehetséges tanulók felkarolását, a szülőkkel történő kapcsolattartást, külső partnereinkkel történő eredményes együttműködést.

Pályázatokban való szerepvállalásunk is ezt a törekvésünket célozza.

Legfontosabb értékeink:

 • Harmonikus, egészséges, pozitív gondolkodású  ember formálása.
 • Az eredményes tanulás módszereinek elsajátítása egyénre szabottan.
 • A problémamegoldás, a gondolkodás előtérbe állítása a mechanikus tanulással szemben.
 • Tisztelet a szülők, a nagyszülők, embertársaink iránt.
 • A jogok és kötelességek együttes érvényesítése.
 • Toleranciára nevelés.
 • Az életre való felkészítés, az élet tisztelete.

Legyen élmény a tanulás!
 
Mindezt hatékonyan szolgálja az, hogy intézményünkben a 2006/2007. tanévtől került sor a 
kompetencia–alapú oktatás bevezetésére és alkalmazására, melyet ötvöztünk a régi módszerekkel. A módszer hatékonyságát 14 tanteremben az interaktív táblák, panelek, számítógépek és projektorok támogatják.

A  pedagógusok szakmai munkáját szociálpedagógus, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus és gyógypedagógus segíti.

Intézményünk részt vesz a DMJV Tehetségfejlesztő programjában, melynek keretében pszichológiai, matematika és magyar területeken végzett mérések alapján kiválasztott tanulók számára tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk.   
        
Iskolánk évek óta őrzi a 
Kiváló Akkreditált TEHETSÉGPONT címet.

A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola az örökös ÖKOISKOLA cím birtokosa, amely azt jelenti, hogy a mindennapi oktatási gyakorlatunkban kiemelt szerepe van a környezet és a természet védelmére való nevelésnek.

Diákjainknak igény szerint táborozásokat is szervezünk.

Tanulóink testnevelés órák keretében a néptánc, az úszás és a korcsolyázás alapjaival ismerkedhetnek.

Intézményünk kiválóan előminősített referenciaintézmény. Szakmai-pedagógiai jó gyakorlataink más intézmények számára is keresettek.

Tanórán kívüli lehetőségek

 • idegennyelvi tehetséggondozás
 • középiskolai felvételi előkészítő
 • korrepetálások, felzárkóztatások
 • sportfoglalkozások: kézilabda, fiú-lány labdarúgás, korcsolyázás, úszás
 • néptánc, citera, furulya
 • képzőművészeti tehetségműhely
 • „Okoskodó” komplex projektműhely
 • Lego Robotika szakkör
 • „Életrevalók” gyakorlati projektműhely
 • „Ökoskodó” természettudományos tehetséggondozás

Hagyományos rendezvényeink

 • tantárgyi házi versenyek
 • Mikulás ünnepség az alsó tagozat részére
 • Farsang
 • vers-, próza- és mesemondó verseny
 • Kazinczy szépkiejtési verseny
 • Utazás Meseországba
 • családi nap
 • Művészeti gála
 • Karácsonyi koncert

Kiemelt versenyeink

 • „A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesírási és nyelvhelyességi verseny az 5-8. évfolyam számára
 • Angol – német megyei idegen nyelvi akadályverseny a 7-8 évfolyam számára
 • Jankó Csaba emlékverseny

Iskolakóstolgató

Fejlesztő pedagógusunk 2019. november 14-től kéthetente 16.00 órától 16.45-ig óvoda-iskola átmenetet támogató iskolaelőkészítő foglalkozást tart leendő első osztályos tanulók számára.

2019. november 07-én 16.00 órától 16.30-ig pedagógusaink Márton-napi és Halloween játszóházi- és sportfoglalkozást tartanak az ovisoknak.

Leendő elsős tanítóink bemutatkoznak 2019. november 20-án tartandó nyílt napunk alkalmával.

Sikereink, továbbtanulás


Tanulóink rendszeresen sikeresen szerepelnek a megyei, regionális, országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken is.
Végzett diákjaink közül többen is országosan elismert debreceni gimnáziumokban és szakgimnáziumokban tanulnak tovább. Tanítványaink közül vannak olyanok, akik a szakmák olimpiáján is sikeresen szerepeltek.
2016-ban munkánk elismeréseként a Debrecen Város Közoktatásáért Díjat vehettük át.

Kedves Szülők!

Reméljük, hogy ismertetőnk segíti Önöket abban, hogy gyermekük számára a legmegfelelőbb intézményt megtalálják.

Örömmel vesszük, ha a választásnál megjelölik intézményünket.

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2020/2021. tanévben a fenntartó által engedélyezett osztályok száma, a beiratkozásra meghatározott idő a későbbiekben kerül meghatározásra.