TÁJÉKOZTATÓ AZ ELSŐSÖK BEÍRATKOZÁSÁRÓL

Az óvodákban megkapott tájékozatató lapokon kérjük tüntessék fel, ha intézményünkbe kívánják beíratni gyermeküket!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Szülők!

Röviden szeretnénk Önöket tájékoztatni a tanköteles gyermekük beíratásáról a 2018/2019. tanítási évre.


Debrecen több általános iskolai beiskolázási körzetcsoportra tagolódik, ahol minden körzet felvételi kötelezettségét több általános iskola biztosítja. Az iskolánk beiskolázási utcajegyzéke honlapunkon megtalálható.


Az óvodában február elején megkapott Jelentkezési lapot a szülőknek ki kell tölteni. Önöknek lehetőségük van a Jelentkezési lapon három lehetséges iskolát megjelölni. Örömmel vesszük, ha a választásnál megjelölik intézményünket. A kitöltött Jelentkezési lapot az óvodákban kell leadni. Ha az Ön gyermeke nem debreceni óvodába jár, akkor a Jelentkezési lapot mellékleteivel együtt a Debreceni Tankerületi Központba szíveskedjen eljuttatni.


A Debreceni Tankerületi Központban történő feldolgozás után az iskola igazgatója értesíti a szülőket a felvételről. Az értesítéseket a szülők legkésőbb a beiratkozásig kapják meg.


Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

 


 

A  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatala Hirdetményben fogja közzétenni és honlapján megjeleníteni az illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról szóló tájékoztatást.