Fontosabb iskolai események, hagyományaink:

   Az iskolánkban működő diákönkormányzat eredményesen működteti fórumait (diáktanácsülés, üzenő láda, iskolaújság, iskolarádió stb.).

   1993-ban jött létre az "Együtt Gyermekeinkért" Alapítvány, melynek célja a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyerekek támogatása, valamint tárgyi eszközök vásárlása.

   Hagyományaink egy része az elmúlt évtizedek úttörőmozgalmához kötődött; 1992-től diákönkormányzat és a szakmai munkaközösségek irányítják a következő programokat:

 • Karácsony Sándor Napok versenyei és rendezvényei
 • tanévnyitó- és tanévzáró ünnepély
 • megemlékezés a nemzeti ünnepekről
 • ballagás
 • 8. osztályosok bankettje
 • Karácsony Sándor-díj végzős tanulóknak
 • Karácsonyi koncert
 • Jótékonysági Gála (Művészeti Gála)
 • farsang - az osztályok karácsonyi rendezvényei
 • Mikulás nap az óvodában
 • folyamatos tanulmányi versenyek
 • szakkörök és diákkörök
 • nyári táborok
 • osztálykirándulások
 • pedagógusnap; karácsony – tanárok és nyugdíjas kollégák találkozója
 • „A nyelv egy szépen szóló muzsika” – helyesírási és nyelvhelyességi megyei verseny
 • „Töprengő” megyei matematikaverseny
 • Idegen nyelvi (angol – német) megyei akadályverseny
 • "Szentgyörgyi József Egészség- és Környezetvédelmi Verseny" /megyei/.