A Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola diákönkormányzatának munkaterve

2016/2017-es tanév

A 2016/2017-es tanévben továbbra is kiemelt feladatunk, hogy tanulóink összetartó közösséget alkossanak. Hagyományos és új programjainkkal szeretnénk elérni, hogy a tanuláson kívüli időt hasznosan, jó kedvvel töltsék el.

A különböző tisztségek betöltésével, feladatok vállalásával bevonjuk őket a szervezésbe is, hogy aktívan részt vegyenek az iskola életében, és ez által szervezési és szociális kompetenciáik is észrevétlenül fejlődjenek.

A diákönkormányzat célja, hogy:

-         a diáktanácson keresztül az osztályok tájékozódjanak a hírekről, fontos eseményekről;

-         az iskolai közös programokról időben értesüljenek a tanulók, és ezekre az osztály keretein belül felkészülhessenek;

-         a diáktanács tagjai a szervezett eseményekre programokat tervezzenek, és ezek előkészítését, megvalósítását munkájukkal, feladatvállalásaikkal segítsék (pl. Angyalposta, „Valentin napi-üzenőfal”, felsősök farsangja, stb.)

Évek során – így az idei tanévben is – azon dolgozunk, hogy felelősségteljes magatartást alakítsunk ki diákjainkban egymás és az iskola iránt. A diákönkormányzat – ezen belül a diáktanács – úgy szeretne ebben példát mutatni, hogy

-         olyan diákügyeleteseket választ, akik segítik a pedagógusok munkáját,

-         illetve a szervezési teendőkben is élen jár.

Továbbra is szeretnénk megtartani azokat a programokat, amelyek már hagyománnyá váltak, és amelyeket a tanulók kedvelnek.

A diákönkormányzat szorosan együttműködik a többi munkaközösséggel így minden iskolai eseménynek részvevője, segítője, ezért az idei tanévben sem tervezünk sok önálló programot.

(Továbbra is a 15 perces időkeretben, szünetben lesz lehetőség a gyűlésekre, illetve a programok megszervezésének előkészítésére. Ez nagyban befolyásolja munkánk hatékonyságát, eredményességét. Ezért nem jelöltünk a munkatervben iskolán kívüli programokban való részvételi szándékunkat, ám szívesen részt vennénk ezeken, amennyiben lehetőség adódik rá, és belefér az időkeretbe.)

A tanév folyamán kiemelt feladataink a következők lesznek:

♦ A DÖK gyűléseken párbeszéd folytatása az osztályok képviselőivel. Ezek a gyűlések nyílt ülések, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

♦ Az ügyeletesi munka megszervezése, folyamatos működésének biztosítása.

♦ A tanulmányi munka, magatartás értékelésében, jutalmazásában való részvétel a tanév végén.

♦ A fegyelem erősítése iskolánkban.

♦ Konfliktushelyzetek és azok megoldási módjai. Ha szükséges esettanulmányok elemzése, megbeszélése.

♦ Beszélgetés a gyerekekkel a jogaikról, kötelességeikről.

Feladataink havi lebontásban a következők:

Szeptember:

Szeptember 19-ig: Az iskolai diákönkormányzat újjáalakítása. Az osztályok megválasztják, illetve újraválasztják képviselőiket. Az iskolai diákönkormányzat elnökének és alelnökének megválasztása.

Szeptember 19-ig: A diákönkormányzat munkatervének véleményezése, szükség szerint kiegészítése a gyerekek ötleteivel.

Szeptember 19-ig: Az iskola éves munkatervének ismertetetése (, esetleg kiegészítése a tanulók véleményei alapján).

Szeptember végéig: Az ügyeletesi munka megszervezése, beindítása. (Folyosóügyeletesek, almaosztásért felelős csapat).

tSzeptember 27.: Az Egészség héthez kapcsolódva: az őszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása.

tSzeptember 30.: A Családi napon segítségnyújtás a programok szervezésénél és lebonyolításánál.

Október:

Október 5.: Az Országos Diákparlament iskolai szintű rendezvényének lebonyolítása küldöttgyűlés formájában.

♦ A Diákönkormányzat tagjai részt vesznek az október 23-i megemlékezés szervezésében, lebonyolításában.

November:

♦ A tanév során folyamatosan zajlik a párbeszéd az osztályok képviselőivel. Az iskolában felmerülő problémákat a rendszeres DÖK gyűlésen meg tudjuk beszélni, és azokat igyekszünk megoldani.

December:

♦ Kiemelt feladat: a gyermekközösség Mikulás ünnepségének megszervezése, amelyre a szomszédos óvoda nagycsoportosait is szeretettel várjuk.

♦ Az 5. évfolyam hagyományosan műsorral kedveskedik az alsó tagozatos gyermekeknek.

tDecember első hetében Mikulás-kereső versenyt szervezünk tanulóiknak.

Decemberben az adventi gyertyagyújtás ünnepi alkalmán a diákönkormányzat vezetőségének tagjai rövid műsorral teszik ünnepélyessé a várakozás időszakát.

December 21-én a már hagyománnyá vált „Angyalpostát” megszervezése, részt veszünk a Karácsonyi vásáron.

Január:

A félév előtti utolsó hét: A félévi munka értékelése.

♦ A diákgyűléseken javaslatokat, ötleteket gyűjtése a felsősök farsangjának megrendezéséhez.

♦ Készülünk a 2. félév megmérettetéseire.

Február:

♦ Az alsó tagozatos gyerekeknek a hagyományos Maszkabál megtartása iskolánkban.

Február 13-án:a „Valentin napi – üzenőfal” felállítása, a barátság, a barátkozás jegyében.

♦ A tavalyi évben jó hangulatban telt a felsősök rendezvénye, ezért február 23-án hasonló rendezvénnyel készülünk elbúcsúztatni a telet.

Március:

A gyűléseken készülünk a tervezett programokra.

Április:

♦ Április végén a tavaszi hulladékgyűjtés lebonyolítása.

♦ Előkészület az alsó és felső tagozatos kirándulásokra.

Május:

Május 24-én osztálykirándulás - a DÖK nap keretében - az alsó és felső tagozatos gyermekek részére.

Június:

Június 8-án a Pedagógus nap körüli teendőkben segítséget nyújtunk a szervezőknek.

Június utolsó hetében: az éves Diákközgyűlés megtartása.

Június 16-án a nyolcadik osztályos tanulók ballagtatása.

                                                         Készítette:           Kovácsné Papp Ágnes

                                                                                     DÖK segítő pedagógus

Debrecen, 2016. szeptember 15.