human kommunikacio

 

 Humán – kommunikáció emelt szint

 

 

 

Mai világunkban kiemelt szerepe van a gyors, pontos és hatékony kommunikációnak.
Diákjaink lehetőséget kapnak arra, hogy csoportbontásban emelt óraszámban irodalmi és kommunikációs ismereteket is elsajátíthassanak;  megtanulják a verbális és a nonverbális jelek összehangolását, tudatos használatát. Ezáltal magabiztos, önmagukat jól kifejezni tudó felnőttekké váljanak.