termeszettudomany                    Természettudományi emelt szint

 
  Intézményünk az emelt szintű természettudományos oktatással elkötelezte magát amellett, hogy a fogékony gyerekek számára lehetőséget teremtsen a tananyagon túli alaposabb, mélyebb tudás megszerzésére. A tanulók tanári irányítással kutatás jellegű tevékenységeket végeznek a természettudományos tárgyak tanulása során, problémák megfogalmazásával, adatok gyűjtésével, elemzésével. Ezek lehetnek aktuális események, mindennapi jelenségek vagy új kutatási eredmények is. Mindezzel igyekszünk felkelteni tanulóink érdeklődését a természet iránt, és kialakítani egy környezettudatos magatartást is.
Az 5-6. osztályos tanulók heti 4 órában tanulják a természetismeretet, 7 -8. osztályban pedig a fizika, kémia és a biológia tantárgy ismeretanyagát sajátíthatják el nagyobb óraszámban.