Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

 

A kompetencia mérések eredményei letölthetőek PDF fájlként:


A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján


  • A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.

tanár, matematika-kémia, okleveles matematikatanár, család- és gyermekvédő tanár, szakvizsgázott pedagógus: minőségbiztosítás, közoktatási vezető

2.

tanár, magyar-történelem, jogász, szakvizsgázott pedagógus: mérés-értékelés, közoktatási vezető

3.

tanító, szakvizsgázott pedagógus: tehetség és fejlesztése

4.

tanító, ének-zene műveltségi terület

5.

tanító, pedagógia spec. koll.

6.

tanító, technika spec. koll.

7.

tanító, informatika műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus: fejlesztő, differenciáló

8.

tanító, ének-zene műveltségi terület, kántor, néptánc oktató

9.

tanító, matematika szakos tanár

10.

tanító, technika spec. koll., tánc és dráma 120 órás továbbképzés

11.

tanító, matematika műveltségterület

12.

tanító, német műveltségterület

13. tanító, technika spec.koll., technika tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
14.

tanító, pedagógia szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus: preventív és korrektív pedagógia, pszichológia

15. tanító, vizuális nevelés szakkollégium
16.

tanító, könyvtár szakkollégium

17.

tanár, biológia-technika

18.

tanító, könyvtár és ének szakkollégium, pedagógia szakos tanárszakvizsgázott pedagógus: tehetségfejlesztési szakértő

19. ének-zene tanár
20.

tanár, matematika-kémia

21.

tanár, fizika-számítástechnika

22.

tanár, magyar-történelem

23.

tanár, földrajz-testnevelés, okleveles testnevelő tanár

24.

tanár, történelem-német, német nyelv és irodalom, szakvizsgázott pedagógus: mentortanár

25.

tanító, népművelés és rajz szakkollégium, történelem szakos tanár

26.

tanár, biológia-testnevelés, okleveles testnevelő tanár

27.

tanár, magyar-orosz, angol nyelv és irodalom

28. magyar szakos tanár, közművelődési előadó
29.

tanító, német műveltségterület, könyvtáros tanár

30.

tanár, német szakos nyelvtanár

31.

tanár, történelem-orosz, angol szakos nyelvtanár

32.

tanító, testnevelés spec. koll., tanár, matematika-informatika, okleveles testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető

33.

szociálpedagógus

34. rajz és viz.kultúra szakos tanár
35. tanító, ének szakkollégium, angol műveltségterület
36. iskolapszichológus

 

  • A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre
pedagógiai asszisztens 1 fő érettségi OKJ-s pedagógiai asszisztens
rendszergazda 1 fő érettségi, OKJ-s informatikai hálózatte-lepítő és üzemeltető
iskolatitkár 1 fő érettségi OKJ-s számítógép kezelő
  • Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Feltöltés alatt!

  • Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 Évfolyamonként

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
3 fő       3fő 6 fő 5 fő  

Megjegyzés: 1 tanuló 7. évfolyamon mulasztása miatt osztályozó vizsgát nem tehetett.

 Osztályonként

1. a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b 8.c    
3         1 2 6 3 2          
Tantárgyanként
matematika 10
magyar nyelv 0
magyar irodalom 1
magyar nyelv és irodalom 11
történelem 10
német nyelv 4
angol nyelv 6
fizika 4
kémia 0
földrajz 0
természetismeret 5
testnevelés 0

biológia                                                                                       1                                                                                                                                        

ének-zene

informatika                                                                               2

1

Összesen 55
Megjegyzés: Az 55 tantárgyi bukás 19 tanuló között oszlik meg.
   
Reál tantárgy 22
Humán tantárgy 33
   
Iskolai átlag: 3,7
  • Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

gimnáziumban:  9 fő

szakgimnáziumban: 37 fő

szakközépiskolában : 21 fő

szakiskolában: 2 fő

   
 
  • Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
  tehetséggondozás
  tanulás módszertan
  középiskolai felvétel előkészítő: magyar, matematika
  korrepetálás, felzárkóztatás
  sportfoglalkozások: zsinórlabda-röplabda, kézilabda, fiú-lány labdarúgás, atlétika, vívás
  néptánc, citera
  ének-zene, furulya
  háztartástan
   
   
   
  önköltséges tanfolyamok:
   
  német
  sakk
  karate
  tanulásmódszertan
  • Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Feltöltés alatt!

  • Tanév helyi rendje
  Szorgalmi idő: 2016. szeptember 1 - 2017. június 15.
  Tanítási napok száma: 182
  I. félév vége: 2017. január 20.
   
  Tanítás nélküli munkanapok:
  1. 2016. 10. 28. (péntek): Kihelyezett értekezlet
  2. 2017. 03.22. (szerda): 100 évesek vagyunk- pedagógiai nap
  3. 2017. 03. 23. (csütörtök): Idegen nyelvi (angol, német) megyei verseny
  4. 2017. 03. 24. (péntek): „A nyelv egy szépen szóló muzsika” helyesírási és nyelvhelyességi megyei verseny
  5. 2017. 05. 24. (szerda): osztálykirándulás, kivéve a 6. és a 8. évfolyam, akiknek október 25. (csütörtök)
   
  A szünetek időtartama:
  1. őszi szünet: 2016. november 02 – november 04.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. (csütörtök)
  A szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő)
   
  2. téli szünet: 2016. december 22 – 2017.január 02.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda)
  A szünet utáni első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd)
   
  3. tavaszi szünet: 2017. április 13 – április 18.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 12. (szerda)
  A szünet utáni első tanítási nap: április 19. (szerda)
  • Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
1.a 1.b 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 8.a 8.b
23 fő 19 fő 26 fő 20 fő

26

27

26 fő

22

26 fő

25

29 fő 18 fő 21 fő
  • Iskolánk pedagógiai programja

Pedagógiai program