Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

  • A kompetencia mérések eredményei letölthetőek PDF fájlként:

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.

tanító, közoktatási vezető

2.

tanító, szakvizsgázott pedagógus: tehetség és fejlesztése

3. tanító, népművelés szakkollégium, egészségfejlesztő, mentálhigiénikus, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, neveléstudomány szakos bölcsész (koragyermekkor pedagógiája)
4.

tanító, ének-zene műveltségi terület, kántor, néptánc oktató

5.

tanító, szakvizsgázott pedagógus (preventív és differenciáló nevelés, gyermek-, ifjúság és családvédelem)

6.

tanító, matematika műveltségterület

7.

tanító, magyar nyelv és irodalom műv.terület

8.

tanító, német műveltségterület

9.

tanító, technika szakkoll., technika szakos tanár, közoktatási vezető

10.

tanító, gyógypedagógia szakkoll.

11.

tanító

12.

tanító, technika szakkollégium

13.

tanító, ének-zene szakkoll., angol  műv.terület

14.

tanító, könyvtár szakkollégium

15.

tanár, magyar-történelem

16.

tanár, matematika-kémia

17.

tanár, biológia-technika

18.

tanár, történelem-német, német nyelv és irodalom, szakvizsgázott pedagógus: mentortanár

19.

ének-zene tanár

20.

tanár, magyar-orosz nyelv és irodalom, angol

21.

tanár, matematika- fizika

22.

tanár, földrajz-történelem

23.

tanár, földrajz-testnevelés, okleveles testnevelő tanár

24.

tanár, magyar-pedagógia

25.

tanár, biológia-testnevelés, okleveles testnevelő tanár

26. tanár, testnevelés
27.

tanító, testnevelés spec. koll., tanár, matematika-informatika, okleveles testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető

28.

tanár, német szakos nyelvtanár

29.

szociálpedagógus

30.

rajz és viz.kultúra-ének szakos tanár

„A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége”

 
pedagógiai asszisztens 1 fő érettségi OKJ-s pedagógiai asszisztens
rendszergazda 1 fő érettségi, OKJ-s informatikai hálózatte-lepítő és üzemeltető
iskolatitkár 1 fő érettségi OKJ-s számítógép kezelő

 

Az intézményben dolgozó egyéb közalkalmazottak
sorszám: státusszáma munkakör végzettség
1. 1 takarító 8 általános
2. 1 takarító 8 általános
3. 1 takarító Középfokú
4. 1 takarító Középfokú
5. 1 portás Középfokú
6. 1 portás Középfokú
7. 1 házgondnok Középfokú
8. 1 hivatalsegéd Középfokú
9. 1 takarító Középfokú

 

 

Lemorzsolódási mutatók

Évfolyamonként

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
3 fő 1 fő       3 fő 1 fő  

Megjegyzés: 1 tanuló 6. évfolyamon mulasztása miatt osztályozó vizsgát nem tehetett. 3 fő 1. osztályos tanuló szülői kérésre ismétel.

 Osztályonként

1. a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 6.a 6.b 7.b 8.a 8.b
3 1         2 1 2    
Tantárgyanként
matematika 3
magyar nyelv 4
magyar irodalom 3
magyar nyelv és irodalom 0
történelem 3
német nyelv 1
angol nyelv 2
fizika 1
kémia 1
földrajz 1
természetismeret 1
testnevelés 0

biológia                                                                                                                                                                                                                          

ének-zene

informatika                                                                              

0

0

0

Összesen 20
   
Iskolai átlag: 3,8
  • Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

gimnáziumban: 4 fő

szakgimnáziumban: 15 fő

szakközépiskolában : 21 fő

   
  • Tanév helyi rendje
  Szorgalmi idő: 2019. szeptember 2 - 2020. június 15.
  Tanítási napok száma: 180
  I. félév vége: 2020. január 24.
   
  Tanítás nélküli munkanapok:
  1. 2019. 11. 08. Pályaorientációs nap
  2. 2019. 12.14. (szombat): Belső továbbképzés
  3. 2020. 04. 07. „A nyelv egy szépen szóló muzsika” helyesírási és nyelvhelyességi megyei verseny
  4. 2020. 04. 08. Megyei angol, német nyelvi akadályverseny
 

5. 2020. 05.29. osztálykirándulások

6. 2020. 06. 12. DÖK-nap

   
  A szünetek időtartama:
  1. őszi szünet: 2019. október 28 – november 01.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek)
  A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő)
   
  2. téli szünet: 2019. december 23 – 2020.január 03.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. (péntek)
  A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő)
   
  3. tavaszi szünet: 2020. április 09 – április 14.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 8. (szerda)
  A szünet utáni első tanítási nap: április 15. (szerda)
  • Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma
1.a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b
23 fő

24

22

15

20

20 fő

21

23

22

17 fő 21 fő
  • Iskolánk pedagógiai programja

Pedagógiai program