Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

  • A kompetencia mérések eredményei letölthetőek PDF fájlként:

  • Intézményünk Különös Közzétételi Listája

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

tanító, gyógypedagógiai szakkollégium
tanár, magyar-történelem
tanár, biológia-testnevelés, okleveles testnevelő tanár
tanár, ének-zene – matematika - hittan
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, pedagógia
tanító, matematika szakos tanár
tanár, történelem-német, német nyelv és irodalom, szakvizsgázott pedagógus: mentortanár
tanár, biológia-technika
  tanító, közoktatásvezetői szakvizsga
tanító, matematika műveltségterület
tanító, technika spec.koll., technika tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
tanító, technika spec. koll., tánc és dráma 120 órás továbbképzés
tanár, történelem-orosz, angol szakos nyelvtanár
tanító, könyvtár szakkollégium
tanár, magyar nyelv és irodalom, pedagógia
  tanár, földrajz-történelem
tanár, testnevelés, röplabda sportedző
tanár, német szakos nyelvtanár
  tanár, matematika-rajz
tanító, ének-zene műveltségi terület, kántor, néptánc oktató
tanár, matematika-kémia
szociálpedagógus
tanító, testnevelés spec. koll., tanár, matematika-informatika, okleveles testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
  tanár, matematika-fizika
tanító, német műveltségterület
tanító, ének szakkollégium, angol műveltségterület
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület
tanár, matematika-fizika
tanító, technika spec. koll.
tanító, szakvizsgázott pedagógus: tehetség és fejlesztése
tanár, magyar-orosz, angol nyelv és irodalom
magyar szakos tanár, közművelődési előadó

„A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége”

 
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
sorszám: státusszáma 326/2013. (VIII.31.) korm.rendelet alapján meghatározottak alapján a feladata feltételek teljesülése a 4. melléklet a 326/2013. (VIII.30.) korm rendelet B oszlopa alapján végzettség pontos megnevezése
1. 1 iskolatitkár feltétel teljesül, mivel a tanulói létszám eléri a 100 főt, így 1 fő a finanszírozott létszám gimnáziumi érettségi, számítógép-kezelő (OKJ)
2. 1 pedagógiai asszisztens feltétel teljesül, mivel 250 tanulónként 1 fő a finanszírozott létszám szakközépiskolai érettségi, személyügyi ügyintéző (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ)
3. 1 rendszergazda feltétel teljesül, mivel a tanulói létszám 251-750 fő, így 1 fő a finanszírozott létszám szakközépiskolai érettségi, informatikai hálózatépítő és - üzemeltető (OKJ)

 

Az intézményben dolgozó egyéb közalkalmazottak
sorszám: státusszáma munkakör végzettség
1. 1 takarító 8 általános
2. 1 takarító 8 általános
3. 1 takarító Középfokú
4. 1 takarító Középfokú
5. 1 portás Középfokú
6. 1 portás Középfokú
7. 1 házgondnok Középfokú
8. 1 hivatalsegéd Középfokú
9. 1 takarító Középfokú

 

Lemorzsolódási mutatók

Évfolyamonként

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
- 2 fő - 2 fő - 4 fő 6 fő -

Megjegyzés: a 7. évfolyamból 4 tanuló, a 6. évfolyamból 1 tanuló a szakképzési HÍD II. programban tanul tovább.

Osztályonként

1.a 1.b 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 8.a 8.b
- - 2 fő - 1 fő 1 fő - - 1 fő 3 fő 6 fő - -

Tantárgyanként

matematika: 11 fő                        

magyar nyelv: 10 fő

magyar irodalom: 10 fő

történelem: 9 fő

természetismeret: 3 fő

angol: 6 fő

német: 1 fő

földrajz: 4 fő

biológia: 6 fő

fizika: 5 fő

kémia: 5 fő

környezetismeret: 2 fő

technika: 2 fő

Megjegyzés: az összesen 74 tantárgyi bukás 14 tanuló között oszlik meg.

Iskolai átlag: 3,7

Továbbtanulási mutatók:

Gimnázium: 6 fő

Szakgimnázium: 8 fő

Szakközépiskola: 25 fő

Önköltséges szakkör:

német

majorett

tűzzománc

A tanév rendje:

Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 01 - 2018. június 15.

Tanítási napok száma: 180

Az I. félév vége: 2018. január 26.

Tanítás nélküli munkanapok:

  1. 2017. november - pályaorientációs nap
  2. 2017. december 22. (péntek) - belső továbbképzés
  3. „A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesírási és nyelvhelyességi verseny, megyei német nyelvi akadályverseny
  4. Megyei angol nyelvi akadályverseny
  5. 2018. május 23. - osztálykirándulások
  6. 2018. június 12. - DÖK nap

A szünetek időtartama:

(1) Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

(3) A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda).

A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Iskolai osztályok száma, az osztályokban tanulók létszáma:

1.a 2.a 2.b 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a

21

21

20

23

22

21

25

23

23

22

21

22

  • Iskolánk pedagógiai programja

Pedagógiai program