Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

  • A kompetencia mérések eredményei letölthetőek PDF fájlként:

  • Intézményünk Különös Közzétételi Listája

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

tanító, gyógypedagógiai szakkollégium
tanár, magyar-történelem
tanár, biológia-testnevelés, okleveles testnevelő tanár
tanár, ének-zene – matematika - hittan
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, pedagógia
tanító, matematika szakos tanár
tanár, történelem-német, német nyelv és irodalom, szakvizsgázott pedagógus: mentortanár
tanár, biológia-technika
  tanító, közoktatásvezetői szakvizsga
tanító, matematika műveltségterület
tanító, technika spec.koll., technika tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
tanító, technika spec. koll., tánc és dráma 120 órás továbbképzés
tanár, történelem-orosz, angol szakos nyelvtanár
tanító, könyvtár szakkollégium
tanár, magyar nyelv és irodalom, pedagógia
  tanár, földrajz-történelem
tanár, testnevelés, röplabda sportedző
tanár, német szakos nyelvtanár
  tanár, matematika-rajz
tanító, ének-zene műveltségi terület, kántor, néptánc oktató
tanár, matematika-kémia
szociálpedagógus
tanító, testnevelés spec. koll., tanár, matematika-informatika, okleveles testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus: közoktatási vezető
  tanár, matematika-fizika
tanító, német műveltségterület
tanító, ének szakkollégium, angol műveltségterület
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület
tanár, matematika-fizika
tanító, technika spec. koll.
tanító, szakvizsgázott pedagógus: tehetség és fejlesztése
tanár, magyar-orosz, angol nyelv és irodalom
magyar szakos tanár, közművelődési előadó

„A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége”

 
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
sorszám: státusszáma 326/2013. (VIII.31.) korm.rendelet alapján meghatározottak alapján a feladata feltételek teljesülése a 4. melléklet a 326/2013. (VIII.30.) korm rendelet B oszlopa alapján végzettség pontos megnevezése
1. 1 iskolatitkár feltétel teljesül, mivel a tanulói létszám eléri a 100 főt, így 1 fő a finanszírozott létszám gimnáziumi érettségi, számítógép-kezelő (OKJ)
2. 1 pedagógiai asszisztens feltétel teljesül, mivel 250 tanulónként 1 fő a finanszírozott létszám szakközépiskolai érettségi, személyügyi ügyintéző (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ)
3. 1 rendszergazda feltétel teljesül, mivel a tanulói létszám 251-750 fő, így 1 fő a finanszírozott létszám szakközépiskolai érettségi, informatikai hálózatépítő és - üzemeltető (OKJ)

 

Az intézményben dolgozó egyéb közalkalmazottak
sorszám: státusszáma munkakör végzettség
1. 1 takarító 8 általános
2. 1 takarító 8 általános
3. 1 takarító Középfokú
4. 1 takarító Középfokú
5. 1 portás Középfokú
6. 1 portás Középfokú
7. 1 házgondnok Középfokú
8. 1 hivatalsegéd Középfokú
9. 1 takarító Középfokú

 

 

Lemorzsolódási mutatók

Évfolyamonként

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
- - - - 3 fő 5 fő 2 fő -

 

Megjegyzés: a 7. évfolyamból 1 tanuló a szakképzési HÍD II. programban tanul tovább.

Osztályonként

1.a 2.a 2.b 3.a 4.a 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b
- - - - - - 3 fő 4 fő 1 fő 2 fő - - -

Tantárgyanként

matematika: 8 fő                        

magyar nyelv: 7 fő

magyar irodalom: 7 fő

történelem: 10 fő

természetismeret: 6 fő

angol: 3 fő

földrajz: 2 fő

biológia: 1 fő

kémia: 1 fő

Megjegyzés: az összesen 45 tantárgyi bukás 11 tanuló között oszlik meg.

Iskolai átlag: 3,8

Továbbtanulási mutatók:

Gimnázium: 5 fő

Szakgimnázium: 15 fő

Szakközépiskola: 2 fő

Önköltséges szakkör:

német

tűzzománc

A tanév rendje:

Szorgalmi időszak: 2018. szeptember 03 - 2019. június 14.

Tanítási napok száma: 181

Az I. félév vége: 2019. január 25.

Tanítás nélküli munkanapok:

2018. október 26. Külső helyszínen megvalósuló szakmai továbbképzés a nevelőtestület részére
2018. november 09. Pályaorientációs nap
2019. április 16. „A nyelv egy szépen szóló muzsika” megyei helyesírási és nyelvhelyességi verseny
2019. április 17. Megyei német nyelvi akadályverseny
2019. május 29. Osztálykirándulások
2019. június 12. DÖK - nap

A szünetek időtartama:

  1. Az őszi szünet tart.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek).

                 A szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

  1. A téli szünet tart.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek).

                 A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

(3) A tavaszi szünet 2019. április 18- tól 2019. április 23-ig tart.

                 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda).

                 A szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Iskolai osztályok száma, az osztályokban tanulók létszáma:

1.a 2.a 3.a 3.b 4.a 5.a 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b

27

23

18

22

22

18

22

25

20

20

20

20

 

 

  • Iskolánk pedagógiai programja

Pedagógiai program