Kedves Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182.§ 7.bek. alapján ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az intézményvezetővel.


Hitoktatóink

Magyar Görögkatolikus Egyház
Debrecen-Csapókerti egyházközség
Péter és Pál főapostolok temploma
4033 Debrecen, Vak Bottyán út 24-26
Tel.: (52) 520 983
Parókus: Dr. Szarka Gergely
Hitoktató: Borza Vajk

Református egyház
Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség
4034 Debrecen, Komáromi Cs.Gy. tér 5.
Tel.: (52) 787 134
Nagy Gábor református lelkipásztor
Hitoktató: Tarcsai Katalin

Római Katolikus Egyház
 Szent István Király Római Katolikus Plébánia
4034 Debrecen, Faraktár u. 78
Tel.: (30) 619 6861
Bancsi Zoltán plébános
Hitoktató: Salánkiné Pályi Éva


A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megneveze és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének neve, címe (Az EMMI rendelet 182/A.§. (3) rendelet értelmében.)