infoblokk kedv final felso cmyk ESBA

 EFOP- 3.11.1- 17-2017- 00017 SZÜLŐ- SULI PÁLYÁZAT

/A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 intézményében. /

A Debreceni Tankerületi Központ a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás megelőzésének támogatására pályázatot nyújtott be 5 intézményére vonatkozóan 80.000.000 Ft-ra, melynek intézményünk is részese volt.

A nyertes pályázat megvalósítása 2018. 02. 01-től indult, és 2020. 07. 30-ig tart.

2018. februártól - 2018 júniusáig 6-8. évfolyamos tanulók 6-6 fős kiscsoportban vehetnek részt egyéni képességeikhez igazítva fejlesztő foglalkozásokon, az alábbi kompetencia területeken:

  • matematika, logika,
  • szövegértés, szövegalkotás, kommunikáció,
  • az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése, tanulási motiváció erősítése.

A foglalkozásokon várhatóan minden bevont tanuló digitális kompetenciája fejlődik, mert a pályázat keretében tablet gépeket vásárolhatunk a fejlesztéshez.

A pályázat során a gyerekek előrehaladását, önismeret- és személyiségfejlesztését, a szociális kompetencia fejlesztését, a szülőkkel történő rendszeres kapcsolattartást egyéni mentorok bevonásával támogatjuk.

A pályázat célja az egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek, nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása, bevonása és folyamatos tájékoztatása.

A családok úgynevezett „Szülő Suli” programok részesei lehetnek, melynek keretében előadásokon, közös beszélgetéseken, műhelyfoglalkozásokon és tanfolyamokon vehetnek részt az alábbi tématerületeken:

  • a tanulás tanulásának elsajátítása és támogatása,
  • a tanulás tanulásának elsajátítása és támogatása,alapkompetenciák ( pl. anyanyelvi,matematikai és digitális kompetenciák) fejlesztése,
  • egészségtudatosság, betegségek megelőzése,az
  • oktatásba való visszatérés, vagy belépés elősegítése.

 

 

01

 

02

 

04

 

03

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

17

 

18

 

19

 

21

 

22

 

 

A pályázat keretében megrendezésre került programok dokumentációji az alábbi linkekre kattintva érhető el: