Alapkompetenciák, oktatásba/munka világába való visszatérés